Skip to main content

Eagle's Sparrow™ - Terramycin

Home  Terramycin Ophthalmic Ointment  Terramycin Usage  SCHULTZ LIQUID PLANT FOOD  Eagle's Sparrow Jewelry  Contact Us  Customer Feedback  About Us  Sasha of Vinitsa  More   
Privacy Policy > Copyright > Snagglepuss > The Rise and Fall > Lifting the Curtain > Humans Recalled > Varna > Bulgaria > Images > Site Map >  
 
(English translation of original article from Comdos.bg below)
 
After a noisy public discussion and a long expert research on 19 December 2006 the Law for Access and Disclosure of the Documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army was adopted by the 40th National Assembly.
 
Seventeen years after the changes Bulgaria reached the agreement to collect the documents of the former secret services, to protect and preserve them as history and to give the citizens access to them.
 
It is not a illustration law by nature. Its application has a moral meaning. History is the best teacher for the future. But only when the society finds out the truth - be it pleasant or unpleasant. When the secrets are unveiled and the lessons of the past are followed.
 
It was time for us to shed ourselves even from the last dark dependencies between those people who were subordinate to the link that the former State Security created. Such dependencies that formed in them the state of mind that they were more privileged, different, and more informed. People, who have always tried, during all the years of transition, to be Bulgaria's puppeteers.
Truth is often painful. Let us all make our own assessment - in terms of our own prejudices, understandings, and knowledge of the time.
 
Do not expect the committee that has the duty to implement the law, to become a tribunal or a critic. Our task is to lift the curtain. Then the audience will be the one to choose whether to applaud or to hiss the actors that were directed by the former secret services. Like every other show, this also has its good and bad actors. Let us leave it for everyone to make his own choice. We believe that the society will be the best judge because it has the right to know all about itself.
 

След шумната обществена дискусия и след продължително експертно проучване на 19 декември 2006 г. Законът за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия бе приет от 40-ото Народно събрание.
Седемнадесет години след промените България стигна до съгласие: документите на бившите тайни служби да бъдат събирани, запазени, съхранени за историята и гражданството да получи достъп до тях.
 
Законът няма лустрационен характер. Смисълът на неговото приложение е морален. Историята е най-добрият учител за бъдещето. Но само тогава, когато обществото научава истината - и красивата, и грозната. Когато тайните са разбулени, когато се следват поуките от миналото.
Време беше да се отърсим и от последните мрачни зависимости между хората, подвластни на спойката, създадена им от бившата Държавна сигурност. Зависимости, изградили им манталитета на по-привилегировани, на по-различни и на по-информирани. На хора, които през всичките години на прехода се опитват по един или друг начин да бъдат кукловоди в държавата.
 
Истината често боли. Нека всеки от нас да направи сам своята преценка - от гледна точка на личните си пристрастия, разбирания и познания за онова време.
Не очаквайте от комисията, на която е вменено да изпълнява закона, да бъде трибунал или критик. Нашата роля е да вдигнем завесата. И тогава публиката сама да избере ще ръкопляска или ще освирква актьорите, режисирани от някогашните тайни служби. Както при всяко представление, и в това има добри и лоши изпълнители. Да оставим всеки сам да направи своя избор. Вярваме, че обществото ще бъде най-точният съдник, защото то има право да знае всичко за себе си.

 

Bulgarian Journalists Search the Files of the Former State Security Services

(Kudos to M for above link)
 

 
 

 
16. Димитър Алексиев Божилов (Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 28.01.1993 г. до 17.09.1998 г.)
 
 
(Ilia Ganchev Blog - State security regime of totalitarian communism has no place in any kind of power)
 
 
Цялото правителство начело с Ванката имат вина .Оно време имаха мнозинство в Парламента.
За 4 години управление не намериха време да гласува Закон за лустрацията и както се вижда са лансирали ченгетата във външно.
 
Разрових се из нета за да видя пълният списък и ето какво открих от Фейсбук.
1/3 от дипломатите - сътрудници и офицери на Държавна сигурност са назначени от СДС.
Сътрудници и офицери на Държавна сигурност, назначени през управленския мандат на ОДС с
премиер Иван Костов и външен министър Надежда Михайлова или неотзовани от синьото правителство и синия президент:
 
1. Александър Димитров Димитров (Извънреден и пълномощен посланик в Киев от 01.01.2001 г. до 20.10.2002 г.)
2. Альоша Иванов Неделчев (Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 27.03.2000 г. до 31.01.2005 г.)
3. Атанас Иванов Будев (Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 10.03.2000 г. до 31.07.2006 г.)
4. Боби Николов Бобев (Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 08.03.1998 г. до 31.07.2006 г.)
5. Богдан Боянов Мирчев (Генерален консул в Мюнхен от 01.08.1997 г. до 31.07.2000 г.)
6. Богдан Иванов Богданов (Извънреден и пълномощен посланик в Атина от 29.04.1991 г. до 14.07.1993 г.)
7. Богомил Станимиров Величков (Извънреден и пълномощен посланик в Мексико от 21.10.1991 г. до 11.03.1993 г.)
8. Бойко Христов Мирчев (Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 27.10.1991 г. до 21.06.1996 г.)
9. Борис Иванов Павлов (Извънреден и пълномощен посланик в Адис Абеба от 08.10.1990 г. до 24.02.1993 г.)
10. Валентин Добрев Петров (Постоянен представител, посланик в Женева от 09.05.1993 г. до 04.11.1997 г. Извънреден и пълномощен посланик в Лондон от 04.03.1998 г. до 07.06.2005 г.)
11. Велизар Пенков Енчев (Извънреден и пълномощен посланик в Загреб от 21.08.1997 г. до 27.10.2002 г.)
12. Венцислав Ангелов Иванов (Извънреден и пълномощен посланик в Бразилия от 26.02.2000 г. до 12.03.2006 г.)
13. Венцислав Данаилов Кънев (Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 18.02.1990 г. Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 13.08.1996 г. до 20.10.1998 г.)
14. Георги Дойчев Юруков (Извънреден и пълномощен посланик в Белград от 03.08.1994 г. до 17.10.1998 г. Извънреден и пълномощен посланик в Сараево от 23.08.1999 г. до 19.02.2002 
15. Георги Петров Късов (Извънреден и пълномощен посланик в Акра от 08.10.1990 г. до 24.08.1998 г.)
16. Димитър Алексиев Божилов (Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 28.01.1993 г. до 17.09.1998 г.)
17. Димитър Андреев Димитров (Извънреден и пълномощен посланик в Кувейт от 25.12.1993 г. до 08.04.1999 г.)
18. Димитър Илиев Лазаров (Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 17.03.1995 г. до 15.08.2001 г.)
19. Димитър Константинов Икономов (Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 09.10.1996 г. до 01.08.2001 г.)
20. Димитър Константинов Кисимов (Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 15.09.1990 г. до 17.07.1993 г.)
21. Димитър Филипов Серафимов (Генерален консул в Торонто от 31.08.1992 г. до 01.02.1999 г.)
22. Димитър Цветанов Цанев (Извънреден и пълномощен посланик в Пекин от 05.05.1999 г. до 15.08.2003 г.)
23. Евгений Пенков Еков (Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 23.09.2001 г. до 30.09.2005 г.)
24. Елена Петкова Кирчева (Извънреден и пълномощен посланик в Берн от 21.08.1991 г. до 21.06.1996 г. Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 14.08.1999 г. до 06.07.2001 г. Извънреден и пълномощен посланик във Виена от 11.07.2001 г. до 20.07.2005 г.)
25. Жасмин Николова Генова (Извънреден и пълномощен посланик в Стокхолм от 04.04.1998 г. до 23.02.2003 г.)
26. Иван Янков Христов (Извънреден и пълномощен посланик в Мексико от 17.08.2000 г. до 31.01.2006 г.)
27. Илиян Драганов Василев (Извънреден и пълномощен посланик в Москва от 04.02.2000 г. до 30.06.2006 г.)
28. Илко Климентов Шивачев (Генерален консул в Солун от 21.10.1995 г. до 28.02.2003 г.)
29. Йордан Петров Величков (ранг "посланик" от 01.03.1991 г.)
30. Кирил Тодоров Димитров (II секретар, временно управляващ посолството в Хелзинки от 20.7.1997 г. до 30.6.2003 г.)
31. Кирил Христов Кирилов (Съветник, временно управляващ посолството в Хавана от 21.02.2001 г. до 30.04.2002 г.)
32. Константин Стефанов Главанаков (Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 12.04.1991 г. до 01.01.1995 г.)
33. Людмил Петков Спасов (Извънреден и пълномощен посланик в Триполи от 02.09.1999 г. до 20.09.2003 г.)
34. Минко Николов Ноев (I секретар, временно управляващ посолството в Осло от 01.01.2001 г. до 20.04.2001 г.)
35. Никола Иванов Калудов (Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 09.09.1996 г. до 31.07.1999 г.)
36. Никола Иванов Карадимов (Постоянен представител, посланик в Брюксел от 15.12.1997 г. до 12.06.1999 г. Преди това министър на териториалното развитие, жилищната политика и строителството в кабинетите на Филип Димитров. После секретар по външната политика на президент Георги Първанов.)
37. Николай Василев Богданов (ранг "посланик" от 18.11.1991 г.), Николай Георгиев Караколев (I секретар, временно управляващ посолството в Любляна от 01.1.2001 г. до 31.3.2001 г.)
38. Николай Михайлов Андреев (Извънреден и пълномощен посланик в Бейрут от 01.07.1999 г. до 30.11.2004 г.)
39. Огнян Райчев Пишев (Извънреден и пълномощен посланик във Вашингтон от 10.12.1990 г. до 01.07.1994 г. Преди това работил за Луканов по проекта НЕВА.)
40. Петко Теофилов Димитров (Извънреден и пълномощен посланик в Кайро от 20.08.1991 г. до 01.02.1999 г.)
41. Петър Георгиев Воденски (Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 31.08.1995 г. до 31.12.1999 г.)
42. Пламен Христов Петков (Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 11.08.1995 г. до 27.07.1999 г.)
43. Румен Георгиев Чолаков (Извънреден и пълномощен посланик в Никозия от 18.05.1991 г. до 25.10.1992 г.)
44. Румен Димитров Цанев (Генерален консул в Солун от 27.07.1990 г. до 19.10.1995 г.)
45. Светлозар Владиславов Панов (Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 10.12.1999 г. до 15.08.2003 г.)
46. Светломир Велев Баев (Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 10.09.1992 г. до 18.12.1999 г.)
47. Слав Василев Данев (Извънреден и пълномощен посланик в Отава от 12.10.1992 г. до 16.11.1999 г.)
48. Стефан Борисов Наумов (Извънреден и пълномощен посланик в Тирана от 31.05.1990 г. до 26.03.1997 г.)
49. Стефан Наумов Йорданов (Извънреден и пълномощен посланик в Букурещ от 07.09.1990 г. до 11.03.1993 г.)
50. Стоил Фердов Миланов (Генерален консул в Минск от 27.12.1989 г. до 28.12.1992 г.)
51. Стоян Анатолиев Тончев (I секретар, временно управляващ генералното консулство в Ню Йорк от 01.01.2000 г. до 01.11.2002 г.)
52. Стоян Георгиев Давидов (Съветник, временно управляващ посолството в Бейрут от 02.09.1990 г. до 01.07.1993 г.)
53. Стоян Живков Сталев (Извънреден и пълномощен посланик в Бон от 18.03.1991 г. до 07.08.1998 г. Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 07.08.1998 г. до 05.03.2006 г.)
54. Тодор Петков Дичев (Постоянен представител, посланик в Женева от 01.11.1990 г. до 12.01.1993 г.)
55. Тодор Таков Рибаров (ранг "посланик" от 15.10.1991 г.)
56. Христо Йорданов Йорданов (Съветник, временно управляващ посолството в Претория от 02.03.1996 г. до 30.11.2001 г.)
57. Христо Петков Тепавичаров (Извънреден и пълномощен посланик в Хараре от 29.09.1990 г. до 24.08.1992 г.)
58. Цанко Василев Яблански (Извънреден и пълномощен посланик в Тел Авив от 03.12.1999 г. до 15.07.2003 г.)
59. Цветан Петров Димитров (Извънреден и пълномощен посланик в Лагос от 04.07.1993 г. до 25.03.2000 г.)
60. Цонко Маринов Георгиев (Извънреден и пълномощен посланик в Буенос Айрес от 25.09.1990 г. до 01.04.1993 г.)
61. Юксел Мюмюн Ахмед (Съветник, временно управляващ посолството в Баку от 01.01.2001 г. до 30.6.2003 г.).
 
От проверените 462-а дипломати, 190 са били агенти на ДС. Трима не подлежат на проверка. 26 души са починали и имената им не се оповестени. Един от починалите е кадърът на СДС Владимир Иванов Филипов – член на БКП и син на първия секретар на Благоевски районен комитет на БКП – София. Неговото име излезе при предишна проверка.

Общо 32,1 на сто от дипломатите-ченгета са били назначени от СДС, останали са непокътнати за цял мандат или за по няколко години. В списъка липсва например Марин Райков – заместник-министър и син на вербовчика на някогашния френски военен министър Шарл Ерню Райко Николов. Няма го и Михаил Антов – член на БКП, а сетне и на БСП, назначен от Надежда Нейнски за посланик в Кайро. Антов е бил началник на първия съпруг на бившата външна министърка Камен Михайлов – член на БКП, син на партиен секретар и виден приватизатор от ерата „Костов” по времето, когато заедно са били на работа в Египет през тоталитарния режим. Отсъстват също един бивш председател на Народното събрание, един представител в ООН, липсва Елена Поптодорова – посланик пореден мандат в САЩ, отсъства Ирина Бокова – шеф на ЮНЕСКО и т.н. и т.н.
 
Dimitar Alexiev Bozhilov-secret agent assistant
Псевдоними Александров Aliases Alexandrov
Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 28.01.1993 г. до 17.09.1998 г.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador in New Delhi from 28.01.1993 until 17.09.1998
 

 
Three names:  Dimitar Alexiev Bozhilov
 Date of birth 12.05.1950
 Place of birth Varna
 Capt. employee recruited him:
Nikola Tsekov Sabotinov on 20.02.1980, registered on 11/03/1980
 Officer who led him: Captain Nikola Tsekov Sabotinov
 Structures in which cooperation is undertaken DS Management II-I-III
 Capacity in which cooperation is carried out, secret agent assistant
 Aliases: "Alexandrov"
 Documents on which the established authorities belonging to the art.
Written by intelligence agents, documents of expenditure reported by a staff member guided him,
 guided him documents from the staff member, registered form, registered record;
cards - Countdown 4-2 pcs. Callback and 6; personal file IA-35012; working case IP-17219.
 Capture the current operating statement
 Public office or public activity Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador in New Delhi from 28.01.1993 until 17.09.1998.
Announced by Decision № 162 / 09.29.2010 on - regional newspapers
 
 
 
 
 
Official presidential decree No. 213, releasing Bozhilov as Ambassador on June 22, 1998.
 
 
 
Edvin Sugarev (see below), replaced Dimitar A. Bozhilov, as ambassador to India, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal in 1998,
after Bozhilov was forced to resign (see above decree), because of the violent temper he exhibited during his 5 year ambassadorship.
Bozhilov was given no warning when released from his position, but was given the choice to become
Sugarev's secretary or return to Sofia in disgrace, losing 22 years of service to the Ministry of Bulgaria.
Bozhilov's pride would not allow him to accept the lower ranking position, that would have secured his retirement in a mere 3 years,
but chose the later and returned to Sofia a broken, angry and jealous man.
Bozhilov, who suffers from alcoholism, major depression and recurring thoughts of suicide, now resides in Varna, Bulgaria.
His second wife, Leah Bozhilova, left him in 2010 and returned to New York,
after suffering from the same violent and unpredictable temper that cost him his position in 1998.
Bozhilova is writing a book about her experiences with Bozhilov, entitled, "Eagle's Sparrow", that is expected to be published in 2016.
As we see from the recent quote below, Sugarev, whom Bozhilov despised,
chose the high road and remains a peaceful and thoughtful man.